Điều khoản sử dụng

Chào mừng bạn đến với Banthotamphat.com. Khi truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý tuân thủ và bị ràng buộc bởi các điều khoản sử dụng dưới đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng không sử dụng trang web của chúng tôi.

1. Chấp Nhận Điều Khoản

Bằng việc truy cập và sử dụng Banthotamphat.com, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện này. Chúng tôi có quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc cập nhật điều khoản này vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước. Bạn có trách nhiệm kiểm tra định kỳ để cập nhật các thay đổi mới nhất.

2. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

Toàn bộ nội dung trên trang web Banthotamphat.com, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, hình ảnh, đồ họa, logo, biểu tượng, và phần mềm, là tài sản của Banthotamphat.com và được bảo vệ bởi các luật sở hữu trí tuệ hiện hành. Bạn không được sao chép, phân phối, truyền tải, trưng bày, bán, cấp phép, hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào cho mục đích thương mại mà không có sự đồng ý bằng văn bản từ chúng tôi.

3. Sử Dụng Website

  • Bạn đồng ý không sử dụng trang web cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào hoặc vi phạm các quy định pháp luật.
  • Bạn không được xâm phạm vào hệ thống bảo mật hoặc cố gắng truy cập vào thông tin cá nhân của người khác thông qua trang web.

4. Tài Khoản Người Dùng

Khi tạo tài khoản trên Banthotamphat.com, bạn phải cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ và cập nhật. Bạn chịu trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản của mình và tất cả các hoạt động diễn ra dưới tài khoản của bạn.
Chúng tôi có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của bạn nếu bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào của chúng tôi.

5. Bảo Mật Thông Tin

Chính sách bảo mật của chúng tôi giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng trang web. Bằng việc sử dụng trang web, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin này theo chính sách bảo mật của chúng tôi.

6. Giới Hạn Trách Nhiệm

Banthotamphat.com không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng trang web hoặc từ việc dựa vào thông tin trên trang web. Chúng tôi không đảm bảo rằng trang web sẽ không có lỗi hoặc không bị gián đoạn.

7. Liên Kết Đến Các Trang Web Khác

Trang web của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web bên thứ ba. Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách bảo mật của các trang web đó. Bạn nên đọc kỹ các điều khoản và chính sách của mỗi trang web mà bạn truy cập.

8. Điều Khoản Chung

  • Các điều khoản sử dụng này được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam.
  • Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các điều khoản sử dụng này bị coi là không hợp lệ hoặc không thể thi hành, thì điều khoản đó sẽ được điều chỉnh trong phạm vi cần thiết để làm cho nó có hiệu lực, và các điều khoản còn lại sẽ tiếp tục có hiệu lực.

9. Liên Hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các điều khoản sử dụng này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email banthotamphat.com@gmail.com hoặc số điện thoại 0973.303.989.

Cảm ơn bạn đã sử dụng Banthotamphat.com!