Hiển thị tất cả 169 kết quả

Bàn thờ Phật

Mời bạn đọc cùng tìm hiểu những mẫu bàn thờ phật đẹp, giá rẻ bán chạy tại Tâm Phát – Thương hiệu cung cấp bàn thờ uy tín tại Việt Nam

-15%
Original price was: 26.500.000₫.Current price is: 22.500.000₫.
-20%
Original price was: 15.000.000₫.Current price is: 12.000.000₫.
-14%
Original price was: 25.000.000₫.Current price is: 21.500.000₫.
-17%
Original price was: 21.000.000₫.Current price is: 17.500.000₫.
-24%
Original price was: 1.850.000₫.Current price is: 1.400.000₫.
-36%
Original price was: 2.900.000₫.Current price is: 1.850.000₫.
-33%
Original price was: 2.600.000₫.Current price is: 1.750.000₫.
-20%
Original price was: 3.500.000₫.Current price is: 2.800.000₫.
-19%
-13%
Original price was: 20.000.000₫.Current price is: 17.500.000₫.
-14%
Original price was: 21.000.000₫.Current price is: 18.000.000₫.
-19%
Original price was: 10.500.000₫.Current price is: 8.500.000₫.
-21%
Original price was: 105.000.000₫.Current price is: 83.300.000₫.
-21%
Original price was: 28.000.000₫.Current price is: 22.000.000₫.
-35%
Original price was: 11.500.000₫.Current price is: 7.500.000₫.
-25%
Original price was: 14.000.000₫.Current price is: 10.500.000₫.
-14%
Original price was: 25.500.000₫.Current price is: 22.000.000₫.
-17%
Original price was: 32.000.000₫.Current price is: 26.500.000₫.
-6%
Original price was: 3.500.000₫.Current price is: 3.300.000₫.
-19%
Original price was: 35.000.000₫.Current price is: 28.500.000₫.
-25%
Original price was: 26.000.000₫.Current price is: 19.500.000₫.
-18%
Original price was: 2.000.000₫.Current price is: 1.650.000₫.
-32%
Original price was: 45.500.000₫.Current price is: 31.000.000₫.
-17%
Original price was: 11.500.000₫.Current price is: 9.600.000₫.
-23%
Original price was: 15.000.000₫.Current price is: 11.500.000₫.
-21%
Original price was: 14.500.000₫.Current price is: 11.500.000₫.
-32%
Original price was: 10.500.000₫.Current price is: 7.100.000₫.
-30%
Original price was: 1.850.000₫.Current price is: 1.295.000₫.
-18%
Original price was: 28.000.000₫.Current price is: 23.000.000₫.
-18%
Original price was: 1.900.000₫.Current price is: 1.550.000₫.
-33%
Original price was: 48.000.000₫.Current price is: 32.000.000₫.
-24%
Original price was: 12.500.000₫.Current price is: 9.500.000₫.
-9%
Original price was: 2.900.000₫.Current price is: 2.650.000₫.
-37%
Original price was: 8.900.000₫.Current price is: 5.600.000₫.
-18%
Original price was: 3.900.000₫.Current price is: 3.200.000₫.
-19%
Original price was: 15.500.000₫.Current price is: 12.500.000₫.
-19%
Original price was: 1.850.000₫.Current price is: 1.500.000₫.
-12%
Original price was: 21.000.000₫.Current price is: 18.500.000₫.
-14%
Original price was: 32.000.000₫.Current price is: 27.500.000₫.
-19%
Original price was: 1.850.000₫.Current price is: 1.500.000₫.
-26%
Original price was: 9.200.000₫.Current price is: 6.800.000₫.
-15%
Original price was: 27.000.000₫.Current price is: 23.000.000₫.
-21%
Original price was: 39.000.000₫.Current price is: 31.000.000₫.
-25%
Original price was: 11.000.000₫.Current price is: 8.300.000₫.
-19%
Original price was: 18.000.000₫.Current price is: 14.500.000₫.
-25%
Original price was: 1.600.000₫.Current price is: 1.200.000₫.
-26%
Original price was: 1.750.000₫.Current price is: 1.295.000₫.
-19%
9.800.00021.500.000
-16%
Original price was: 2.200.000₫.Current price is: 1.850.000₫.
-13%
Original price was: 39.000.000₫.Current price is: 34.000.000₫.
-19%
Original price was: 21.000.000₫.Current price is: 17.000.000₫.
-18%
Original price was: 28.000.000₫.Current price is: 23.000.000₫.
-28%
Original price was: 1.950.000₫.Current price is: 1.395.000₫.
-26%
Original price was: 15.500.000₫.Current price is: 11.500.000₫.
-13%
Original price was: 12.000.000₫.Current price is: 10.500.000₫.
-16%
Original price was: 35.000.000₫.Current price is: 29.500.000₫.
-16%
Original price was: 18.500.000₫.Current price is: 15.500.000₫.
-10%
Original price was: 39.000.000₫.Current price is: 35.000.000₫.
-50%
Original price was: 2₫.Current price is: 1₫.
-18%
Original price was: 25.000.000₫.Current price is: 20.500.000₫.
-23%
Original price was: 15.000.000₫.Current price is: 11.500.000₫.
-13%
Original price was: 19.500.000₫.Current price is: 17.000.000₫.
-13%
Original price was: 19.000.000₫.Current price is: 16.500.000₫.
-18%
Original price was: 25.500.000₫.Current price is: 21.000.000₫.
-18%
Original price was: 31.000.000₫.Current price is: 25.500.000₫.
-28%
Original price was: 1.950.000₫.Current price is: 1.395.000₫.
-24%
Original price was: 12.500.000₫.Current price is: 9.500.000₫.
-19%
Original price was: 1.600.000₫.Current price is: 1.295.000₫.
-42%
Original price was: 9.600.000₫.Current price is: 5.600.000₫.
-30%
Original price was: 14.500.000₫.Current price is: 10.200.000₫.
-27%
Original price was: 1.350.000₫.Current price is: 990.000₫.
-17%
Original price was: 2.100.000₫.Current price is: 1.750.000₫.
-15%
Original price was: 21.200.000₫.Current price is: 18.000.000₫.
-23%
Original price was: 1.550.000₫.Current price is: 1.195.000₫.
-15%
Original price was: 23.000.000₫.Current price is: 19.500.000₫.
-16%
Original price was: 16.000.000₫.Current price is: 13.500.000₫.
-19%
Original price was: 31.000.000₫.Current price is: 25.000.000₫.
-12%
Original price was: 11.600.000₫.Current price is: 10.200.000₫.
-20%
Original price was: 15.000.000₫.Current price is: 12.000.000₫.
-15%
Original price was: 1.650.000₫.Current price is: 1.400.000₫.
-13%
Original price was: 19.500.000₫.Current price is: 17.000.000₫.
-29%
Original price was: 3.400.000₫.Current price is: 2.400.000₫.
-17%
Original price was: 2.100.000₫.Current price is: 1.750.000₫.
-24%
Original price was: 1.450.000₫.Current price is: 1.100.000₫.
-8%
Original price was: 19.000.000₫.Current price is: 17.500.000₫.
-16%
Original price was: 28.000.000₫.Current price is: 23.500.000₫.
-18%
Original price was: 14.000.000₫.Current price is: 11.500.000₫.
-26%
Original price was: 25.000.000₫.Current price is: 18.500.000₫.
-21%
Original price was: 12.000.000₫.Current price is: 9.500.000₫.
-18%
Original price was: 14.000.000₫.Current price is: 11.500.000₫.
-22%
Original price was: 3.350.000₫.Current price is: 2.600.000₫.
-20%
Original price was: 69.000.000₫.Current price is: 55.000.000₫.
-32%
Original price was: 26.500.000₫.Current price is: 18.000.000₫.
-16%
Original price was: 12.500.000₫.Current price is: 10.500.000₫.
-16%
Original price was: 3.500.000₫.Current price is: 2.950.000₫.
-4%
Original price was: 165.000.000₫.Current price is: 158.000.000₫.
-21%
Original price was: 12.000.000₫.Current price is: 9.500.000₫.
-23%
Original price was: 24.000.000₫.Current price is: 18.500.000₫.
-16%
Original price was: 1.900.000₫.Current price is: 1.600.000₫.
-19%
Original price was: 28.500.000₫.Current price is: 23.000.000₫.
-19%
Original price was: 4.200.000₫.Current price is: 3.400.000₫.
-26%
Original price was: 25.000.000₫.Current price is: 18.500.000₫.
-25%
Original price was: 7.300.000₫.Current price is: 5.500.000₫.
-13%
Original price was: 30.000.000₫.Current price is: 26.000.000₫.
-23%
Original price was: 28.000.000₫.Current price is: 21.500.000₫.
-11%
Original price was: 18.500.000₫.Current price is: 16.500.000₫.
-10%
Original price was: 1.950.000₫.Current price is: 1.750.000₫.
-10%
Original price was: 3.500.000₫.Current price is: 3.150.000₫.
-50%
Original price was: 2₫.Current price is: 1₫.
-23%
Original price was: 15.000.000₫.Current price is: 11.500.000₫.
-31%
Original price was: 21.000.000₫.Current price is: 14.500.000₫.
-33%
Original price was: 2.600.000₫.Current price is: 1.750.000₫.
-24%
Original price was: 3.800.000₫.Current price is: 2.900.000₫.
-18%
Original price was: 2.250.000₫.Current price is: 1.850.000₫.
-24%
Original price was: 41.000.000₫.Current price is: 31.000.000₫.
-18%
Original price was: 48.000.000₫.Current price is: 39.500.000₫.
-14%
Original price was: 21.500.000₫.Current price is: 18.500.000₫.
-22%
Original price was: 14.000.000₫.Current price is: 10.900.000₫.
-16%
Original price was: 12.500.000₫.Current price is: 10.500.000₫.
-10%
Original price was: 24.000.000₫.Current price is: 21.500.000₫.
-19%
Original price was: 10.500.000₫.Current price is: 8.500.000₫.
-11%
Original price was: 2.200.000₫.Current price is: 1.950.000₫.
-17%
Original price was: 11.500.000₫.Current price is: 9.500.000₫.
-20%
Original price was: 3.500.000₫.Current price is: 2.800.000₫.
-17%
9.800.00021.500.000
-14%
Original price was: 2.150.000₫.Current price is: 1.850.000₫.
-11%
Original price was: 19.000.000₫.Current price is: 17.000.000₫.
-21%
Original price was: 10.500.000₫.Current price is: 8.300.000₫.
-23%
Original price was: 35.000.000₫.Current price is: 27.000.000₫.
-17%
Original price was: 3.600.000₫.Current price is: 3.000.000₫.
-16%
Original price was: 32.000.000₫.Current price is: 27.000.000₫.
-16%
Original price was: 2.200.000₫.Current price is: 1.850.000₫.
-23%
Original price was: 15.000.000₫.Current price is: 11.500.000₫.
-13%
Original price was: 31.000.000₫.Current price is: 27.000.000₫.
-22%
Original price was: 5.500.000₫.Current price is: 4.300.000₫.
-14%
Original price was: 4.200.000₫.Current price is: 3.600.000₫.
-29%
Original price was: 17.500.000₫.Current price is: 12.500.000₫.
-17%
Original price was: 12.000.000₫.Current price is: 10.000.000₫.
-21%
Original price was: 12.000.000₫.Current price is: 9.500.000₫.
-29%
Original price was: 25.500.000₫.Current price is: 18.000.000₫.
-17%
Original price was: 23.500.000₫.Current price is: 19.500.000₫.

Bàn thờ Phật tại Tâm Phát có đặc điểm gì?

Mỗi đơn vị bán bàn thờ Phật luôn đáp ứng đầy đủ các yếu tố cơ bản về tiêu chuẩn của mẫu bàn thờ nói chung. Tuy nhiên tại cửa hàng Tâm Phát. mọi thứ được nâng lên ở mức cao nhất, là tinh hoa của nét đẹp thờ cúng của người Việt. Trong đó quan trọng nhất luôn là vấn đề chất lượng, tính thẩm mỹ, thiết kế phù hợp với từng không gian riêng của mỗi gia chủ.

Tâm Phát xin giới thiệu đến quý khách 179+ Mẫu phòng thờ đẹp hiện đại cập nhật mới nhất
Bàn thờ Phật đẹp Tâm Phát kết hợp cùng gia tiên
Bàn thờ Phật đẹp Tâm Phát kết hợp cùng gia tiên

Chất liệu bàn thờ Phật bằng gỗ

Bàn thờ Phật bằng gỗ thường được sử dụng nhiều nhất trong các loại chất liệu hiện hữu. Toàn bộ số gỗ tự nhiên dùng để chế tác đều được chúng tôi tuyển chọn kỹ càng trong và ngoài nước. Để đảm bảo rằng với chúng tôi, chất lượng bàn thờ dùng để thờ cúng Phật luôn là số 1, có thể sử dụng hàng chục năm không bị mối mọt, cong vênh.

Mẫu Bàn thờ Phật Bà Quan Âm treo tường bằng gỗ đẹp
Mẫu Bàn thờ Phật Bà Quan Âm treo tường bằng gỗ đẹp

Thông thường, các bàn thờ Phật bằng gỗ tại cửa hàng chúng tôi bán làm từ gỗ sồi, gỗ gõ, gỗ hương, gỗ gụ... Đây đều là những loại gỗ tự nhiên có độ bền cao, ít bị hư hỏng và đường vân gỗ đẹp, dễ tạo hình khối.

Mẫu bàn thờ Phật chung với gia tiên bằng gỗ tự nhiên
Mẫu bàn thờ Phật chung với gia tiên bằng gỗ tự nhiên

Màu sắc bàn thờ Phật đẹp

Ngoài đa dạng chất liệu gỗ, màu sắc sơn bàn thờ Phật đẹp cũng được tập trung chú ý. Trong đó đa phần sử dụng các tông màu sang trọng, trầm tĩnh nhưng thanh thoát. Hơn nữa đó là màu sắc mẫu bàn thờ Phật đó phải hợp mệnh với gia chủ để phát sinh tài lộc, sức khỏe.

Thông thường, các mẫu bàn thờ Phật đẹp ở cửa hàng chúng tôi đã có sẵn các loại màu sắc. Tuy nhiên lượng khách mua các loại bàn thờ Phật đẹp màu khác nhau và linh động không cụ thể số lượng. Vì vậy để đảm bảo hơn về việc mẫu bàn thờ Phật có màu sắc đó còn hàng hay không quý khách có thể liên hệ và đặt màu mong muốn.

Mẫu bàn thờ Phật đẹp đa dạng kích thước, màu sắc
Mẫu bàn thờ Phật đẹp đa dạng kích thước, màu sắc

Bàn thờ Phật bằng gỗ đa dạng kích thước

Kích thước bàn thờ Phật luôn được mọi khách hàng quan tâm bởi không gian thờ cúng mỗi gia đình mỗi khác nhau. Lựa chọn một mẫu bàn thờ tùy ý mà không đo đạc kích thước trước có thể khiến không gian thờ cúng trở nên mất cân bằng đối xứng ảnh hưởng tài vận gia chủ.

Bà thờ Phật Tâm Phát đa dạng về kích thước
Bà thờ Phật Tâm Phát đa dạng về kích thước

Các mẫu bàn thờ Phật đẹp bán ở cửa hàng Tâm Phát chúng tôi đã được sản xuất có kích thước theo tiêu chuẩn Lỗ Ban. Có nhiều kích thước bàn thờ Phật khác nhau từ nhỏ tới lớn tương ứng với các cung Lỗ Ban tài lộc thịnh phát khác nhau. Đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu về kích thước khi bạn mua bàn thờ Phật ở cửa hàng chúng tôi.

Đa dạng mẫu mã bàn thờ Phật

Bàn thờ Phật Tâm Phát luôn đa dạng về thiết kế, mẫu mã, đáp ứng đủ mọi nhu cầu thờ Phật như: Thờ Phật Bà Quan Âm, thờ Phật Thích Ca Mâu Ni, thờ Phật Adida, bàn thờ Phật chung với gia tiên....Ấn tượng nhất với mẫu bàn thờ Phật phải nói tới kiểu dáng, mẫu mã của nó. Đây cũng là điều quan trọng nhất đối với một sản phẩm bàn thờ Phật đẹp để khách hàng mua dùng.

Bàn thờ Phật Tâm Phát thiết kế phù hợp với từng không gia riêng của gia chủ
Bàn thờ Phật Tâm Phát thiết kế phù hợp với từng không gia riêng của gia chủ
Bàn thờ Phật 2 tầng, bàn thờ Phật tam cấp Tâm Phát
Bàn thờ Phật 2 tầng, bàn thờ Phật tam cấp Tâm Phát

Tại cửa hàng Bàn Thờ Tâm Phát có đầy đủ mẫu mã từ bàn thờ Phật treo tường cho tới bàn thờ Phật 2 tầngbàn thờ Phật tam cấp... Từ phong cách cổ điển, truyền thống cho tới hiện đại, đơn giản. Tất cả đều có đầy đủ tại cửa hàng bàn thờ Tâm Phát, quý khách có thể tham khảo trên website hoặc tới tận địa chỉ để xem chi tiết.

Mua bàn thờ Phật đẹp liên hệ ngay Tâm Phát

Cửa hàng Tâm Phát là nơi bán các mẫu bàn thờ Phật đẹp nhất mà quý khách có thể lựa chọn để thờ cúng cho gia đình mình. Ngoài các đặc điểm nổi bật phía trên chúng tôi đã liệt kê quý khách còn có thể:

Mua bàn thờ Phật với giá cạnh trang và nhiều ưu đãi

Thông thường bạn sẽ nghĩ ngay tới sản phẩm rẻ đi kèm chất lượng kém phải không? Nhưng với chúng tôi, chất lượng luôn là số 1, Bàn thờ Phật giá rẻ chỉ là một yếu tố nhỏ nhưng phần nào hướng tới khách hàng có nhiều sự lựa chọn để mua.

>>> Xem thêm 200+ Mẫu bàn thờ đẹp giá rẻ mới nhất tại Tâm Phát
Bàn thờ Phật đơn giản tại chung cư
Bàn thờ Phật đơn giản tại chung cư

Tâm Phát là đơn vị sản xuất và bán thương mại luôn. Điều này cho thấy không qua bất kỳ một đơn vị trung gian thứ 3 nào, giúp giá bán sản phẩm Bàn thờ Phật đẹp chỉ chênh hơn giá xuất xưởng 1 chút. Nếu quý khách không tin, thử tham khảo thêm một số đơn vị bán Bàn thờ Phật bằng gỗ khác rồi so sánh giá.

Bàn thờ Phật Tâm Phát lựa chọn số 1 cho mọi nhà
Bàn thờ Phật Tâm Phát lựa chọn số 1 cho mọi nhà

Tâm Phát có đa dạng mẫu mã bàn thờ phật

Đến với cửa hàng Tâm Phát quý khách sẽ được thoải mái lựa chọn các mẫu bàn thờ Phật đẹp, đa dạng mẫu mã, kích thước, màu sắc với giá thành rẻ. Bảo hành 10 năm không bị gãy dập, cong vênh, mối mọt trong quá trình sử dụng.

Hiện nay quý khách có thể mua bàn thờ Phật Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng bằng cách tới trực tiếp cửa hàng chúng tôi để xem. Các khu vực còn lại quý khách có thể xem chi tiết sản phẩm trên website cũng như trên facebook cũng ghi đầy đủ thông tin, hình ảnh sản phẩm chi tiết.

Liên hệ ngay tới Tổng đài 1900.888.664 để đặt mua ngay mẫu bàn thờ Phật đẹp nhất. Cửa hàng Tâm Phát - Tinh hoa nét đẹp thờ cúng Việt hân hạnh được phục vụ quý khách!

Tâm Phát sản xuất bàn thờ đa dạng mẫu mã thiết kế khác nhau
Tâm Phát sản xuất bàn thờ đa dạng mẫu mã thiết kế khác nhau
Xưởng sản xuất bàn thờ Tâm Phát quy mô lớn giúp tiết kiệm chi phí
Xưởng sản xuất bàn thờ Tâm Phát quy mô lớn giúp tiết kiệm chi phí

Nếu quý khách đang có nhu cầu thiết kế phòng thờ đẹp, sang trọng, chuẩn phong thuỷ hãy liên hệ ngay tới tổng đài 24/7 1900.888.664 để được tư vấn miễn phí chi tiết nhất. Bàn Thờ Tâm Phát hân hạnh biến ý tưởng phòng thờ của bạn thành hiện thực, xin cảm ơn!

Chịu trách nhiệm nội dung: CEO Cung Đình Tâm

Công Ty TNHH Thương Mại Nội Thất Tâm Phát 

Tổng đài (24/7): 1900 888 664

Website: banthotamphat.com

Showroom: 

  1. Số 33 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
  2. Số 204 Bạch Đằng, Phường 24, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
  3. Số 447 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
icon khuyến mại
DMCA.com Protection Status

Tưng bừng chương trình khuyến mãi chào Hè 2024 tại Tâm Phát >>> Xem Ngay!!!