Hiển thị tất cả 251 kết quả

Bàn thờ gỗ hương Tâm Phát – Thiện tâm tự ngát hương

Trong số rất nhiều loại gỗ thì bàn thờ gỗ hương được đánh giá là cao cấp và sang trọng nhất. Cùng xem toàn bộ các mẫu bàn thờ, tủ thờ gỗ hương có bán sẵn và tìm hiểu những ưu điểm vượt trội ở cửa hàng chúng tôi nhé!

-21%
Original price was: 12.000.000₫.Current price is: 9.500.000₫.
-13%
Original price was: 19.000.000₫.Current price is: 16.500.000₫.
-26%
Original price was: 11.500.000₫.Current price is: 8.500.000₫.
-18%
Original price was: 2.250.000₫.Current price is: 1.850.000₫.
-14%
Original price was: 18.000.000₫.Current price is: 15.500.000₫.
-13%
Original price was: 39.000.000₫.Current price is: 34.000.000₫.
-10%
Original price was: 1.950.000₫.Current price is: 1.750.000₫.
-7%
Original price was: 23.000.000₫.Current price is: 21.500.000₫.
-28%
Original price was: 1.950.000₫.Current price is: 1.395.000₫.
-16%
Original price was: 18.500.000₫.Current price is: 15.500.000₫.
-21%
Original price was: 14.500.000₫.Current price is: 11.500.000₫.
-25%
Original price was: 1.850.000₫.Current price is: 1.395.000₫.
-18%
Original price was: 2.000.000₫.Current price is: 1.650.000₫.
-19%
Original price was: 2.100.000₫.Current price is: 1.700.000₫.
-18%
Original price was: 25.000.000₫.Current price is: 20.500.000₫.
-11%
Original price was: 18.500.000₫.Current price is: 16.500.000₫.
-26%
Original price was: 1.750.000₫.Current price is: 1.295.000₫.
-18%
Original price was: 25.500.000₫.Current price is: 21.000.000₫.
-16%
Original price was: 35.000.000₫.Current price is: 29.300.000₫.
-25%
Original price was: 1.850.000₫.Current price is: 1.395.000₫.
-13%
Original price was: 31.000.000₫.Current price is: 27.000.000₫.
-33%
Original price was: 32.000.000₫.Current price is: 21.500.000₫.
-23%
Original price was: 15.000.000₫.Current price is: 11.500.000₫.
-16%
Original price was: 32.000.000₫.Current price is: 27.000.000₫.
-31%
Original price was: 21.000.000₫.Current price is: 14.500.000₫.
-20%
Original price was: 69.000.000₫.Current price is: 55.000.000₫.
-13%
Original price was: 31.000.000₫.Current price is: 27.000.000₫.
-14%
Original price was: 21.000.000₫.Current price is: 18.000.000₫.
-38%
Original price was: 2.800.000₫.Current price is: 1.750.000₫.
-30%
Original price was: 1.850.000₫.Current price is: 1.295.000₫.
-23%
Original price was: 1.550.000₫.Current price is: 1.195.000₫.
-37%
Original price was: 8.900.000₫.Current price is: 5.600.000₫.
-28%
Original price was: 1.950.000₫.Current price is: 1.395.000₫.
-25%
Original price was: 14.000.000₫.Current price is: 10.500.000₫.
-32%
Original price was: 26.500.000₫.Current price is: 18.000.000₫.
-17%
Original price was: 32.000.000₫.Current price is: 26.500.000₫.
-17%
Original price was: 12.000.000₫.Current price is: 10.000.000₫.
-18%
Original price was: 28.000.000₫.Current price is: 23.000.000₫.
-25%
Original price was: 14.000.000₫.Current price is: 10.500.000₫.
-6%
Original price was: 3.500.000₫.Current price is: 3.300.000₫.
-24%
Original price was: 12.500.000₫.Current price is: 9.500.000₫.
-28%
Original price was: 1.950.000₫.Current price is: 1.395.000₫.
-33%
Original price was: 2.600.000₫.Current price is: 1.750.000₫.
-25%
Original price was: 1.850.000₫.Current price is: 1.395.000₫.
-36%
Original price was: 2.900.000₫.Current price is: 1.850.000₫.
-19%
Original price was: 21.000.000₫.Current price is: 17.000.000₫.
-13%
Original price was: 12.000.000₫.Current price is: 10.500.000₫.
-18%
Original price was: 14.000.000₫.Current price is: 11.500.000₫.
-19%
Original price was: 15.500.000₫.Current price is: 12.500.000₫.
-14%
Original price was: 1.800.000₫.Current price is: 1.550.000₫.
-24%
Original price was: 12.500.000₫.Current price is: 9.500.000₫.
-19%
Original price was: 1.850.000₫.Current price is: 1.500.000₫.
-20%
Original price was: 15.000.000₫.Current price is: 12.000.000₫.
-14%
Original price was: 4.200.000₫.Current price is: 3.600.000₫.
-9%
Original price was: 1.700.000₫.Current price is: 1.550.000₫.
-14%
Original price was: 21.000.000₫.Current price is: 18.000.000₫.
-21%
Original price was: 12.000.000₫.Current price is: 9.500.000₫.
-23%
Original price was: 15.000.000₫.Current price is: 11.500.000₫.
-19%
Original price was: 35.000.000₫.Current price is: 28.500.000₫.
-29%
Original price was: 26.000.000₫.Current price is: 18.500.000₫.
-23%
Original price was: 11.000.000₫.Current price is: 8.500.000₫.
-16%
Original price was: 28.000.000₫.Current price is: 23.500.000₫.
-16%
Original price was: 16.000.000₫.Current price is: 13.500.000₫.
-11%
Original price was: 18.500.000₫.Current price is: 16.500.000₫.
-23%
Original price was: 28.000.000₫.Current price is: 21.500.000₫.
-25%
Original price was: 11.000.000₫.Current price is: 8.300.000₫.
-32%
Original price was: 1.900.000₫.Current price is: 1.295.000₫.
-17%
Original price was: 21.000.000₫.Current price is: 17.500.000₫.
-18%
Original price was: 29.000.000₫.Current price is: 23.900.000₫.
-26%
Original price was: 15.500.000₫.Current price is: 11.500.000₫.
-19%
Original price was: 4.200.000₫.Current price is: 3.400.000₫.
-19%
Original price was: 34.000.000₫.Current price is: 27.500.000₫.
-10%
Original price was: 3.500.000₫.Current price is: 3.150.000₫.
-19%
Original price was: 10.500.000₫.Current price is: 8.500.000₫.
-23%
Original price was: 12.500.000₫.Current price is: 9.600.000₫.
-13%
Original price was: 20.200.000₫.Current price is: 17.500.000₫.
-18%
Original price was: 28.000.000₫.Current price is: 23.000.000₫.
-24%
Original price was: 1.900.000₫.Current price is: 1.450.000₫.
-13%
Original price was: 19.500.000₫.Current price is: 17.000.000₫.
-15%
Original price was: 1.650.000₫.Current price is: 1.400.000₫.
-20%
Original price was: 15.000.000₫.Current price is: 12.000.000₫.
-21%
Original price was: 105.000.000₫.Current price is: 83.300.000₫.
-14%
Original price was: 25.000.000₫.Current price is: 21.500.000₫.
-29%
Original price was: 17.500.000₫.Current price is: 12.500.000₫.
-19%
Original price was: 35.000.000₫.Current price is: 28.500.000₫.
-11%
Original price was: 19.000.000₫.Current price is: 17.000.000₫.
-24%
Original price was: 90.000.000₫.Current price is: 68.000.000₫.
-18%
Original price was: 20.000.000₫.Current price is: 16.500.000₫.
-24%
Original price was: 48.000.000₫.Current price is: 36.500.000₫.
-19%
Original price was: 4.200.000₫.Current price is: 3.400.000₫.
-25%
Original price was: 26.000.000₫.Current price is: 19.500.000₫.
-34%
Original price was: 66.000.000₫.Current price is: 43.500.000₫.
-14%
Original price was: 25.500.000₫.Current price is: 22.000.000₫.
-21%
Original price was: 12.000.000₫.Current price is: 9.500.000₫.
-21%
Original price was: 39.000.000₫.Current price is: 31.000.000₫.
-18%
Original price was: 21.300.000₫.Current price is: 17.500.000₫.
-26%
Original price was: 25.000.000₫.Current price is: 18.500.000₫.
-17%
Original price was: 3.600.000₫.Current price is: 3.000.000₫.
-25%
Original price was: 28.000.000₫.Current price is: 21.000.000₫.
-33%
Original price was: 2.600.000₫.Current price is: 1.750.000₫.
-23%
Original price was: 35.000.000₫.Current price is: 27.000.000₫.
-17%
Original price was: 15.000.000₫.Current price is: 12.500.000₫.
-18%
Original price was: 14.000.000₫.Current price is: 11.500.000₫.
-13%
Original price was: 4.600.000₫.Current price is: 4.000.000₫.
-24%
Original price was: 12.500.000₫.Current price is: 9.500.000₫.
-16%
Original price was: 2.200.000₫.Current price is: 1.850.000₫.
-17%
9.800.00021.500.000
-14%
Original price was: 32.000.000₫.Current price is: 27.500.000₫.
-14%
Original price was: 21.500.000₫.Current price is: 18.500.000₫.
-12%
Original price was: 21.000.000₫.Current price is: 18.500.000₫.
-29%
Original price was: 25.500.000₫.Current price is: 18.000.000₫.
-16%
Original price was: 1.850.000₫.Current price is: 1.550.000₫.
-14%
Original price was: 2.150.000₫.Current price is: 1.850.000₫.
-24%
Original price was: 1.850.000₫.Current price is: 1.400.000₫.
-25%
Original price was: 38.000.000₫.Current price is: 28.500.000₫.
-19%
Original price was: 1.600.000₫.Current price is: 1.295.000₫.
-8%
Original price was: 18.000.000₫.Current price is: 16.500.000₫.
-19%
Original price was: 18.000.000₫.Current price is: 14.500.000₫.
-15%
Original price was: 27.000.000₫.Current price is: 23.000.000₫.
-18%
Original price was: 14.000.000₫.Current price is: 11.500.000₫.
-14%
Original price was: 32.500.000₫.Current price is: 28.000.000₫.
-16%
Original price was: 3.500.000₫.Current price is: 2.950.000₫.
-27%
Original price was: 1.350.000₫.Current price is: 990.000₫.
-22%
Original price was: 3.200.000₫.Current price is: 2.500.000₫.
-11%
Original price was: 2.200.000₫.Current price is: 1.950.000₫.
-8%
Original price was: 1.800.000₫.Current price is: 1.650.000₫.
-19%
Original price was: 31.000.000₫.Current price is: 25.000.000₫.
-19%
Original price was: 28.500.000₫.Current price is: 23.000.000₫.
-19%
Original price was: 18.000.000₫.Current price is: 14.500.000₫.
-19%
Original price was: 18.000.000₫.Current price is: 14.500.000₫.
-20%
Original price was: 20.500.000₫.Current price is: 16.500.000₫.
-19%
9.800.00021.500.000
-11%
Original price was: 1.750.000₫.Current price is: 1.550.000₫.
-17%
Original price was: 23.500.000₫.Current price is: 19.500.000₫.
-23%
Original price was: 28.000.000₫.Current price is: 21.500.000₫.
-28%
Original price was: 12.500.000₫.Current price is: 9.000.000₫.
-22%
Original price was: 3.350.000₫.Current price is: 2.600.000₫.
-33%
Original price was: 48.000.000₫.Current price is: 32.000.000₫.
-13%
Original price was: 55.000.000₫.Current price is: 48.000.000₫.
-12%
Original price was: 11.600.000₫.Current price is: 10.200.000₫.
-18%
Original price was: 1.900.000₫.Current price is: 1.550.000₫.
-15%
Original price was: 45.500.000₫.Current price is: 38.800.000₫.
-26%
Original price was: 25.000.000₫.Current price is: 18.500.000₫.
-18%
Original price was: 48.000.000₫.Current price is: 39.500.000₫.
-26%
Original price was: 25.000.000₫.Current price is: 18.500.000₫.
-27%
Original price was: 14.000.000₫.Current price is: 10.200.000₫.
-13%
Original price was: 30.000.000₫.Current price is: 26.000.000₫.
-16%
Original price was: 1.900.000₫.Current price is: 1.600.000₫.
-15%
Original price was: 23.000.000₫.Current price is: 19.500.000₫.
-35%
Original price was: 11.500.000₫.Current price is: 7.500.000₫.
-13%
Original price was: 2.000.000₫.Current price is: 1.750.000₫.
-24%
Original price was: 41.000.000₫.Current price is: 31.000.000₫.
-50%
Original price was: 2₫.Current price is: 1₫.
-10%
Original price was: 20.000.000₫.Current price is: 18.000.000₫.
-25%
Original price was: 7.300.000₫.Current price is: 5.500.000₫.
-15%
Original price was: 21.200.000₫.Current price is: 18.000.000₫.
-20%
Original price was: 3.500.000₫.Current price is: 2.800.000₫.
-16%
Original price was: 2.200.000₫.Current price is: 1.850.000₫.
-25%
Original price was: 14.000.000₫.Current price is: 10.500.000₫.
-19%
-9%
Original price was: 17.000.000₫.Current price is: 15.500.000₫.
-8%
Original price was: 12.500.000₫.Current price is: 11.500.000₫.
-26%
Original price was: 21.000.000₫.Current price is: 15.500.000₫.
-21%
Original price was: 14.500.000₫.Current price is: 11.500.000₫.
-11%
Original price was: 17.500.000₫.Current price is: 15.500.000₫.
-10%
Original price was: 3.100.000₫.Current price is: 2.800.000₫.
-9%
Original price was: 2.900.000₫.Current price is: 2.650.000₫.
-10%
Original price was: 39.000.000₫.Current price is: 35.000.000₫.
-17%
Original price was: 11.500.000₫.Current price is: 9.500.000₫.
-28%
Original price was: 1.950.000₫.Current price is: 1.395.000₫.
-4%
Original price was: 165.000.000₫.Current price is: 158.000.000₫.
-21%
Original price was: 10.500.000₫.Current price is: 8.300.000₫.
-21%
Original price was: 12.000.000₫.Current price is: 9.500.000₫.
-16%
Original price was: 12.500.000₫.Current price is: 10.500.000₫.
-25%
Original price was: 4.000.000₫.Current price is: 3.000.000₫.
-42%
Original price was: 9.600.000₫.Current price is: 5.600.000₫.
-17%
Original price was: 2.100.000₫.Current price is: 1.750.000₫.
-30%
Original price was: 14.500.000₫.Current price is: 10.200.000₫.
-16%
Original price was: 12.500.000₫.Current price is: 10.500.000₫.
-14%
Original price was: 65.000.000₫.Current price is: 56.000.000₫.
-18%
Original price was: 3.900.000₫.Current price is: 3.200.000₫.
-15%
Original price was: 81.000.000₫.Current price is: 69.000.000₫.
-23%
Original price was: 19.500.000₫.Current price is: 15.000.000₫.
-17%
Original price was: 2.100.000₫.Current price is: 1.750.000₫.
-18%
Original price was: 31.000.000₫.Current price is: 25.500.000₫.
-13%
Original price was: 20.000.000₫.Current price is: 17.500.000₫.
-50%
Original price was: 2₫.Current price is: 1₫.
-26%
Original price was: 9.200.000₫.Current price is: 6.800.000₫.
-11%
Original price was: 18.000.000₫.Current price is: 16.000.000₫.
-22%
Original price was: 11.000.000₫.Current price is: 8.600.000₫.
-16%
Original price was: 1.900.000₫.Current price is: 1.600.000₫.
-21%
Original price was: 28.000.000₫.Current price is: 22.000.000₫.
-19%
Original price was: 35.000.000₫.Current price is: 28.500.000₫.
-15%
Original price was: 42.000.000₫.Current price is: 35.500.000₫.
-8%
Original price was: 19.000.000₫.Current price is: 17.500.000₫.

Gỗ hương có giá trị rất lớn, là loại gỗ quý hiếm, Gỗ hương sở hữu hương thơm đặc trưng nên khi chế tác làm tủ thờ gỗ hương vẫn còn lưu lại hương thơm tự nhiên này. Các nghệ nhân Bàn Thờ Tâm Phát đã chạm khắc những đường nét hoa văn vô cùng mềm mại, tinh tế và toát lên vẻ đẹp tâm linh độc đáo. Giúp bàn thờ gỗ hương dễ dàng kết hợp với không gian phòng thờ tạo nên vẻ đẹp uy nghiêm, sang trọng.
Bàn thờ gỗ hương là dòng sản phẩm cao cấp, sang trọng bậc nhất hiện nay
Bàn thờ gỗ hương là dòng sản phẩm cao cấp, sang trọng bậc nhất hiện nay

Đặc điểm bàn thờ gỗ hương tại Tâm Phát

Bàn thờ, tủ thờ gỗ hương có giá trị lớn nên nhiều xưởng muốn chuộc lợi đã làm bàn thờ giả gỗ hương. Bàn Thờ Tâm Phát bán các sản phẩm bàn thờ, tủ thờ, sập thờ gỗ hương cao cấp nguyên khối, không ghép pha tạp, chắp vá.
Bàn thờ treo tường gỗ hương sang trọng, tiết kiệm không gian
Bàn thờ treo tường gỗ hương sang trọng, tiết kiệm không gian
Quý khách có thể thấy rõ điều này nhất khi xem trực tiếp sản phẩm. Hoặc bằng cách gỗ hương giả sẽ có vân gỗ không tự nhiên, không được tinh xảo và sắc nét như vân gỗ hương thật. Bàn thờ gỗ hương luôn sở hữu mùi thơm đặc biệt nên quý khách sẽ cảm nhận được ngay.Các nội thất phòng thờ tại cửa hàng Tâm Phát có độ bền cao, không bị cong vênh, mối mọt, thấm nước, bảo hành lên tới 10 năm không hỏng. Các sản phẩm chính làm bằng gỗ hương mà chúng tôi bán phải kể tới như:
  1. Bàn thờ đẹp gỗ hương loại đứng dưới đất.
  2. Trang thờ gỗ hương.
  3. Tủ thờ gỗ hương cao cấp.
  4. Sập thờ đẹp gỗ hương.
Tủ thờ gỗ hương đẹp vô cùng bền chắc Tâm Phát
Tủ thờ gỗ hương đẹp vô cùng bền chắc Tâm Phát
Các loại gỗ hương thường được Bàn Thờ Tâm Phát sử dụng làm đồ nội thất phòng thờ như: Gỗ hương đỏ Việt Nam (gỗ giáng hương), Gỗ hương Lào, Gỗ hương đá, Gỗ hương huyết, Gỗ hương vân, Gỗ hương Nam Mỹ. Tùy thuộc nhu cầu khách hàng đặt hàng thuộc loại gỗ hương gì chúng tôi đều có thể đáp ứng được hết.Các mẫu bàn thờ gỗ hương có bán ở cửa hàng đa dạng mẫu mã, màu sắc, phong cách hiện đại đến đơn giản. Kích thước chuẩn theo thước Lỗ Ban phù hợp với mọi nhà chung cư, nhà phố diện tích nhỏ tới lớn.Quý khách có nhu cầu đặt mua bàn thờ gỗ hương đẹp chất lượng với giá rẻ vui lòng liên hệ hotline 1900.888.664 để được tư vấn chi tiết thêm. Bàn Thờ Tâm Phát hân hạnh được phục vụ quý khách!
icon khuyến mại
DMCA.com Protection Status

Tưng bừng chương trình khuyến mãi chào Hè 2024 tại Tâm Phát >>> Xem Ngay!!!