Hiển thị tất cả 257 kết quả

Bàn thờ gia tiên

Một mẫu bàn thờ gia tiên như thay lời gia chủ muốn gửi gắm tới tổ tiên cùng các vị thần linh về lòng thành kính, biết ơn ông bà tổ tiên cùng những lời nguyện cầu bình an, hạnh phúc. Cửa hàng Bàn Thờ Tâm Phát đã thiết kế và sản xuất những mẫu bàn thờ gia tiên đẹp bằng gỗ tốt, thuộc cung lỗ ban phong thủy đẹp, thông qua đó cầu mong gia đình nhiều may mắn, bình an, hạnh phúc.

-24%
Original price was: 90.000.000₫.Current price is: 68.000.000₫.
-19%
Original price was: 15.500.000₫.Current price is: 12.500.000₫.
-17%
Original price was: 3.600.000₫.Current price is: 3.000.000₫.
-26%
Original price was: 15.500.000₫.Current price is: 11.500.000₫.
-21%
Original price was: 14.500.000₫.Current price is: 11.500.000₫.
-25%
Original price was: 38.000.000₫.Current price is: 28.500.000₫.
-25%
Original price was: 1.850.000₫.Current price is: 1.395.000₫.
-14%
Original price was: 32.000.000₫.Current price is: 27.500.000₫.
-14%
Original price was: 32.000.000₫.Current price is: 27.500.000₫.
-23%
Original price was: 15.000.000₫.Current price is: 11.500.000₫.
-25%
Original price was: 4.000.000₫.Current price is: 3.000.000₫.
-25%
Original price was: 1.850.000₫.Current price is: 1.395.000₫.
-15%
Original price was: 26.500.000₫.Current price is: 22.500.000₫.
-14%
Original price was: 25.000.000₫.Current price is: 21.500.000₫.
-22%
Original price was: 5.500.000₫.Current price is: 4.300.000₫.
-13%
Original price was: 12.000.000₫.Current price is: 10.500.000₫.
-12%
Original price was: 26.000.000₫.Current price is: 23.000.000₫.
-25%
Original price was: 14.000.000₫.Current price is: 10.500.000₫.
-17%
Original price was: 32.000.000₫.Current price is: 26.500.000₫.
-14%
Original price was: 65.000.000₫.Current price is: 56.000.000₫.
-13%
Original price was: 31.000.000₫.Current price is: 27.000.000₫.
-40%
Original price was: 750.000₫.Current price is: 450.000₫.
-16%
Original price was: 35.000.000₫.Current price is: 29.300.000₫.
-26%
Original price was: 11.500.000₫.Current price is: 8.500.000₫.
-40%
Original price was: 750.000₫.Current price is: 450.000₫.
-29%
Original price was: 38.000.000₫.Current price is: 27.000.000₫.
-13%
Original price was: 19.500.000₫.Current price is: 17.000.000₫.
-9%
Original price was: 17.000.000₫.Current price is: 15.500.000₫.
-10%
Original price was: 24.000.000₫.Current price is: 21.500.000₫.
-19%
Original price was: 35.000.000₫.Current price is: 28.500.000₫.
-11%
Original price was: 18.500.000₫.Current price is: 16.500.000₫.
-17%
Original price was: 11.500.000₫.Current price is: 9.500.000₫.
-26%
Original price was: 1.750.000₫.Current price is: 1.295.000₫.
-27%
Original price was: 46.000.000₫.Current price is: 33.800.000₫.
-21%
Original price was: 12.000.000₫.Current price is: 9.500.000₫.
-23%
Original price was: 28.000.000₫.Current price is: 21.500.000₫.
-19%
Original price was: 31.000.000₫.Current price is: 25.000.000₫.
-11%
Original price was: 18.500.000₫.Current price is: 16.500.000₫.
-18%
Original price was: 25.000.000₫.Current price is: 20.500.000₫.
-25%
Original price was: 26.000.000₫.Current price is: 19.500.000₫.
-18%
Original price was: 28.000.000₫.Current price is: 23.000.000₫.
-19%
Original price was: 4.200.000₫.Current price is: 3.400.000₫.
-18%
Original price was: 14.000.000₫.Current price is: 11.500.000₫.
-13%
Original price was: 19.000.000₫.Current price is: 16.500.000₫.
-29%
Original price was: 26.000.000₫.Current price is: 18.500.000₫.
-8%
Original price was: 1.800.000₫.Current price is: 1.650.000₫.
-13%
Original price was: 55.000.000₫.Current price is: 48.000.000₫.
-11%
Original price was: 19.000.000₫.Current price is: 17.000.000₫.
-20%
Original price was: 20.500.000₫.Current price is: 16.500.000₫.
-14%
Original price was: 21.000.000₫.Current price is: 18.000.000₫.
-34%
Original price was: 66.000.000₫.Current price is: 43.500.000₫.
-8%
Original price was: 19.000.000₫.Current price is: 17.500.000₫.
-33%
Original price was: 2.100.000₫.Current price is: 1.400.000₫.
-33%
Original price was: 32.000.000₫.Current price is: 21.500.000₫.
-21%
Original price was: 28.000.000₫.Current price is: 22.000.000₫.
-14%
Original price was: 2.150.000₫.Current price is: 1.850.000₫.
-25%
Original price was: 1.600.000₫.Current price is: 1.200.000₫.
-19%
Original price was: 18.000.000₫.Current price is: 14.500.000₫.
-14%
Original price was: 25.500.000₫.Current price is: 22.000.000₫.
-24%
Original price was: 3.800.000₫.Current price is: 2.900.000₫.
-18%
Original price was: 28.000.000₫.Current price is: 23.000.000₫.
-14%
Original price was: 32.500.000₫.Current price is: 28.000.000₫.
-27%
Original price was: 1.350.000₫.Current price is: 990.000₫.
-16%
Original price was: 18.500.000₫.Current price is: 15.500.000₫.
-13%
Original price was: 31.000.000₫.Current price is: 27.000.000₫.
-19%
Original price was: 10.500.000₫.Current price is: 8.500.000₫.
-16%
Original price was: 32.000.000₫.Current price is: 27.000.000₫.
-16%
Original price was: 12.500.000₫.Current price is: 10.500.000₫.
-23%
Original price was: 28.000.000₫.Current price is: 21.500.000₫.
-19%
Original price was: 1.850.000₫.Current price is: 1.500.000₫.
-13%
Original price was: 39.000.000₫.Current price is: 34.000.000₫.
-16%
Original price was: 2.200.000₫.Current price is: 1.850.000₫.
-18%
Original price was: 29.000.000₫.Current price is: 23.900.000₫.
-19%
Original price was: 35.000.000₫.Current price is: 28.500.000₫.
-19%
Original price was: 4.200.000₫.Current price is: 3.400.000₫.
-28%
Original price was: 12.500.000₫.Current price is: 9.000.000₫.
-23%
Original price was: 52.000.000₫.Current price is: 40.000.000₫.
-13%
Original price was: 20.000.000₫.Current price is: 17.500.000₫.
-24%
Original price was: 55.000.000₫.Current price is: 42.000.000₫.
-13%
Original price was: 30.000.000₫.Current price is: 26.000.000₫.
-16%
Original price was: 28.000.000₫.Current price is: 23.500.000₫.
-13%
Original price was: 2.000.000₫.Current price is: 1.750.000₫.
-16%
Original price was: 28.000.000₫.Current price is: 23.500.000₫.
-18%
Original price was: 48.000.000₫.Current price is: 39.500.000₫.
-9%
Original price was: 1.700.000₫.Current price is: 1.550.000₫.
-23%
Original price was: 19.500.000₫.Current price is: 15.000.000₫.
-22%
Original price was: 3.200.000₫.Current price is: 2.500.000₫.
-15%
Original price was: 27.000.000₫.Current price is: 23.000.000₫.
-33%
Original price was: 48.000.000₫.Current price is: 32.000.000₫.
-26%
Original price was: 25.000.000₫.Current price is: 18.500.000₫.
-27%
Original price was: 14.000.000₫.Current price is: 10.200.000₫.
-22%
Original price was: 3.350.000₫.Current price is: 2.600.000₫.
-19%
Original price was: 28.500.000₫.Current price is: 23.000.000₫.
-25%
Original price was: 28.000.000₫.Current price is: 21.000.000₫.
-15%
Original price was: 21.200.000₫.Current price is: 18.000.000₫.
-23%
Original price was: 12.500.000₫.Current price is: 9.600.000₫.
-12%
Original price was: 11.600.000₫.Current price is: 10.200.000₫.
-21%
Original price was: 14.500.000₫.Current price is: 11.500.000₫.
-26%
Original price was: 11.500.000₫.Current price is: 8.500.000₫.
-21%
Original price was: 12.000.000₫.Current price is: 9.500.000₫.
-19%
Original price was: 1.850.000₫.Current price is: 1.500.000₫.
-19%
Original price was: 34.000.000₫.Current price is: 27.500.000₫.
-33%
Original price was: 2.600.000₫.Current price is: 1.750.000₫.
-28%
Original price was: 1.950.000₫.Current price is: 1.395.000₫.
-17%
Original price was: 2.100.000₫.Current price is: 1.750.000₫.
-19%
Original price was: 35.000.000₫.Current price is: 28.500.000₫.
-35%
Original price was: 48.000.000₫.Current price is: 31.000.000₫.
-21%
Original price was: 39.000.000₫.Current price is: 31.000.000₫.
-30%
Original price was: 1.850.000₫.Current price is: 1.295.000₫.
-28%
Original price was: 1.950.000₫.Current price is: 1.395.000₫.
-24%
Original price was: 41.000.000₫.Current price is: 31.000.000₫.
-21%
Original price was: 12.000.000₫.Current price is: 9.500.000₫.
-24%
Original price was: 48.000.000₫.Current price is: 36.500.000₫.
-17%
Original price was: 12.000.000₫.Current price is: 10.000.000₫.
-6%
Original price was: 3.500.000₫.Current price is: 3.300.000₫.
-10%
Original price was: 39.000.000₫.Current price is: 35.000.000₫.
-11%
Original price was: 18.000.000₫.Current price is: 16.000.000₫.
-28%
Original price was: 3.600.000₫.Current price is: 2.600.000₫.
-15%
Original price was: 42.000.000₫.Current price is: 35.500.000₫.
-20%
Original price was: 15.000.000₫.Current price is: 12.000.000₫.
-16%
Original price was: 3.500.000₫.Current price is: 2.950.000₫.
-13%
Original price was: 20.200.000₫.Current price is: 17.500.000₫.
-38%
Original price was: 2.800.000₫.Current price is: 1.750.000₫.
-20%
Original price was: 3.500.000₫.Current price is: 2.800.000₫.
-24%
Original price was: 12.500.000₫.Current price is: 9.500.000₫.
-18%
Original price was: 2.250.000₫.Current price is: 1.850.000₫.
-11%
Original price was: 3.800.000₫.Current price is: 3.400.000₫.
-9%
Original price was: 2.900.000₫.Current price is: 2.650.000₫.
-14%
Original price was: 21.000.000₫.Current price is: 18.000.000₫.
-22%
Original price was: 11.000.000₫.Current price is: 8.600.000₫.
-32%
Original price was: 1.900.000₫.Current price is: 1.295.000₫.
-10%
Original price was: 3.500.000₫.Current price is: 3.150.000₫.
-28%
Original price was: 1.950.000₫.Current price is: 1.395.000₫.
-20%
Original price was: 15.000.000₫.Current price is: 12.000.000₫.
-17%
Original price was: 23.500.000₫.Current price is: 19.500.000₫.
-25%
Original price was: 14.000.000₫.Current price is: 10.500.000₫.
-10%
Original price was: 3.100.000₫.Current price is: 2.800.000₫.
-31%
Original price was: 21.000.000₫.Current price is: 14.500.000₫.
-16%
Original price was: 16.000.000₫.Current price is: 13.500.000₫.
-16%
Original price was: 1.850.000₫.Current price is: 1.550.000₫.
-15%
Original price was: 45.500.000₫.Current price is: 38.800.000₫.
-18%
Original price was: 20.000.000₫.Current price is: 16.500.000₫.
-26%
Original price was: 25.000.000₫.Current price is: 18.500.000₫.
-10%
Original price was: 1.950.000₫.Current price is: 1.750.000₫.
-29%
Original price was: 17.500.000₫.Current price is: 12.500.000₫.
-24%
Original price was: 1.900.000₫.Current price is: 1.450.000₫.
-23%
Original price was: 11.000.000₫.Current price is: 8.500.000₫.
-24%
Original price was: 12.500.000₫.Current price is: 9.500.000₫.
-21%
Original price was: 105.000.000₫.Current price is: 83.300.000₫.
-23%
Original price was: 35.000.000₫.Current price is: 27.000.000₫.
-14%
Original price was: 1.800.000₫.Current price is: 1.550.000₫.
-10%
Original price was: 1.950.000₫.Current price is: 1.750.000₫.
-24%
Original price was: 1.850.000₫.Current price is: 1.400.000₫.
-25%
Original price was: 14.000.000₫.Current price is: 10.500.000₫.
-39%
Original price was: 1.550.000₫.Current price is: 950.000₫.
-11%
Original price was: 1.750.000₫.Current price is: 1.550.000₫.
-7%
Original price was: 23.000.000₫.Current price is: 21.500.000₫.
-24%
Original price was: 1.850.000₫.Current price is: 1.400.000₫.
-19%
Original price was: 10.500.000₫.Current price is: 8.500.000₫.
-17%
Original price was: 21.000.000₫.Current price is: 17.500.000₫.
-26%
Original price was: 21.000.000₫.Current price is: 15.500.000₫.
-16%
Original price was: 1.900.000₫.Current price is: 1.600.000₫.
-18%
Original price was: 14.000.000₫.Current price is: 11.500.000₫.
-4%
Original price was: 165.000.000₫.Current price is: 158.000.000₫.
-18%
Original price was: 3.900.000₫.Current price is: 3.200.000₫.
-13%
Original price was: 19.500.000₫.Current price is: 17.000.000₫.
-29%
Original price was: 25.500.000₫.Current price is: 18.000.000₫.
-19%
Original price was: 18.000.000₫.Current price is: 14.500.000₫.
-17%
Original price was: 15.000.000₫.Current price is: 12.500.000₫.
-19%
Original price was: 18.000.000₫.Current price is: 14.500.000₫.
-10%
Original price was: 20.000.000₫.Current price is: 18.000.000₫.
-15%
Original price was: 81.000.000₫.Current price is: 69.000.000₫.
-18%
Original price was: 2.000.000₫.Current price is: 1.650.000₫.
-19%
Original price was: 21.000.000₫.Current price is: 17.000.000₫.
-25%
Original price was: 1.850.000₫.Current price is: 1.395.000₫.
-28%
Original price was: 1.950.000₫.Current price is: 1.395.000₫.
-14%
Original price was: 18.000.000₫.Current price is: 15.500.000₫.
-23%
Original price was: 1.550.000₫.Current price is: 1.195.000₫.
-26%
Original price was: 25.000.000₫.Current price is: 18.500.000₫.
-18%
Original price was: 21.300.000₫.Current price is: 17.500.000₫.
-14%
Original price was: 21.500.000₫.Current price is: 18.500.000₫.
-16%
Original price was: 12.500.000₫.Current price is: 10.500.000₫.
-18%
Original price was: 31.000.000₫.Current price is: 25.500.000₫.
-21%
Original price was: 12.000.000₫.Current price is: 9.500.000₫.
-32%
Original price was: 45.500.000₫.Current price is: 31.000.000₫.
-8%
Original price was: 12.500.000₫.Current price is: 11.500.000₫.
-25%
Original price was: 11.000.000₫.Current price is: 8.300.000₫.

Không gian tâm linh thường được mọi gia đình trau chuốt bày biện đầy đủ, bàn thờ gia tiên là một trong những cái nhìn đẹp thể hiện nét đẹp văn hóa thờ cúng này. Tâm Phát chuyên sản xuất đủ loại bàn thờ gia tiên với thiết kế sang trọng hiện đại phục vụ nhu cầu thờ tự mỗi gia đình.
Bàn thờ gia tiên là không gian không thể thiếu trong mỗi gia đình Việt
Bàn thờ gia tiên là không gian không thể thiếu trong mỗi gia đình Việt

Các kiểu bàn thờ gia tiên phổ biến nhất hiện nay

Hiện nay, xu hướng ở chung cư, nhà phố, căn hộ nhỏ nhiều, với diện tích hạn chế, nên thiết kế bàn thờ gia tiên đẹp thiên về sự gọn gàng, đơn giản là nhiều. Song, các không gian rộng thoáng của lối kiến trúc nhà cấp 4, nhà tầng, biệt thự, … cũng được chú trọng và được hiện đại hóa, sang trọng hơn rất nhiều.Các thiết kế mẫu bàn thờ gia tiên được phân chia theo từng không gian sống như trên, có thể phân loại ra để dễ hình dung như sau:
Phòng thờ gia tiên riêng biệt tạo nên sự uy nghi đẳng cấp
Phòng thờ gia tiên riêng biệt tạo nên sự uy nghi đẳng cấp
Bàn thờ gia tiên tại chung cư thiết kế nhỏ gọn
Bàn thờ gia tiên tại chung cư thiết kế nhỏ gọn
Bàn thờ đứng thờ ông bà gia tiên Tâm Phát với đa dạng kích thước
Bàn thờ đứng thờ ông bà gia tiên Tâm Phát với đa dạng kích thước
Bàn thờ treo tường thờ gia tiên cho không gian nhỏ
Bàn thờ treo tường thờ gia tiên cho không gian nhỏ

Cách trang trí bàn thờ gia tiên đẹp

Để không gian thờ trong gia đình trở nên sang trọng, ấm cúng và đẹp mặt hơn thì gia chủ thường thực hiện việc trang trí bàn thờ, trang trí không gian thờ cho gia đình mình. Qua nhiều năm kinh nghiệm thi công phòng thờ Tâm Phát, hàng nghìn mẫu trang trí bàn thờ đã được Tâm Phát thực hiện, Hôm nay chúng tôi sẽ gợi ý cho quy gia chủ một số yếu tố để tạo nên không gian thờ gia tiên đẹp như sau:
 1. Chọn một bàn thờ phù hợp: Bàn thờ gia tiên nên được chọn một cách cẩn thận để phù hợp với không gian và phong cách của căn nhà. Cần lựa chọn màu sắc không quá lòe loẹt, nên chọn các gam màu sắc trầm ấm, trang nghiêm. Có thể lựa chọn màu sắc theo sở thích hoặc hợp màu nội thất sẵn có để tăng sự hài hòa.
 2. Chọn các sản phẩm thờ: Các vật phẩm thờ trên bàn thờ gia tiên bao gồm: Ngai thờ, di ảnh, bát hương, đèn thờ, bình hoa, mâm bồng, kỷ thờ, chóe thờ, bộ bát đũa, ống đựng hương,… Cần được đồng bộ và xem xét kích thước phù hợp với bàn thờ gia tiên.
 3. Sắp xếp các sản phẩm phẩm thờ: Các vật phẩm thờ nên được sắp xếp một cách hài hòa và đẹp mắt. Bố trí đúng vị trí, đúng cách, chuẩn phong thủy thu hút tài lộc, đem lại nhiều may mắn.
 4. Tạo điểm nhấn: Để tạo điểm nhấn cho bàn thờ gia tiên, gia chủ có thể chọn trang trí bằng các bức tranh trúc chỉ bố trí chính giữa hoặc 2 bên bàn thờ. Trang trí hoành phi câu đối chữ, bộ đỉnh đồng sang trọng hoặc đôi hạc chầu 2 bên.
 5. Dọn dẹp và bảo quản: Bàn thờ ông bà gia tiên cần được dọn dẹp và vệ sinh một cách thường xuyên để giữ cho nó luôn sạch sẽ và đẹp mắt.
Mẫu bàn thờ gia tiên được trang trí đẹp
Mẫu bàn thờ gia tiên được trang trí đẹp

Ưu điểm bàn thờ gia tiên tại Tâm Phát

 1. Bàn thờ gia tiên Tâm Phát có đầy đủ kích thước, mẫu mã, đa dạng màu sắc, chất liệu khác nhau.
 2. Hoàn toàn sử dụng gỗ có nguồn gốc từ tự nhiên như gỗ sồi, gỗ hương, gỗ mít, gỗ gụ, gỗ gõ, … có độ bền cao, khả năng chống cong vênh, mối mọt tốt, được kiểm định chất lượng đạt chuẩn trong sản xuất đồ nội thất. Có các đường vân gỗ đẹp, mềm mại.
 3. Mặt bàn thờ bản to rộng, thẳng mịn, không pha tạp hay lắp ghép các loại gỗ kém chất lượng khác.
 4. Được bán với giá xuất xưởng, rẻ nhất thị trường.
 5. Các kích thước và màu sắc bàn thờ gia tiên chuẩn phong thủy, hợp nhu cầu, sở thích của chủ nhà.
 6. Có chế độ bảo hành hư hỏng lâu năm.
mẫu Bàn thờ gia tiên đẹp Tâm Phát

Sơ đồ bài trí, sắp xếp bàn thờ gia tiên đúng cách

Cần lưu ý và tìm hiểu kĩ càng về vị trí treo lắp, các điều nên tránh khi lắp đặt bàn thờ trong phòng thờ gia tiên.Bố trí mẫu bàn thờ gia tiên hợp phong thủy sẽ giúp cho gia chủ gặp được nhiều may mắn, hút tài lộc tiền tài cho gia đình. Ngoài ra, còn mang lại cho gia đình thật nhiều sức khỏe, cuộc sống bình yên, hạnh phúc. Nên lựa chọn những không gian chính, sạch sẽ, tôn nghiêm nhất trong gia đình để bày biện hợp lý nhất.Bên cạnh đó, trang trí bàn thờ tổ tiên hợp phong thủy còn là sự kết hợp của những sản phẩm đi kèm như bộ hoành phi câu đối, các tấm ốp trang trí, vách ngăn, tranh trúc chỉ, … vừa thẩm mỹ lại mang ý nghĩa tâm linh tốt đẹp.
Bố trí bàn thờ gia tiên đúng cách là việc rất quan trọng trong thờ cúng
Bố trí bàn thờ gia tiên đúng cách là việc rất quan trọng trong thờ cúng
Không phải ai cũng đủ kiến thức để bày biện, sắp xếp một bàn thờ gia tiên đúng cách, chuẩn phong thủy. Để có thể thu hút tài lộc, may mắn, Tâm Phát gợi ý cho bạn sơ đồ bài trí bàn thờ gia tiên chuẩn phong thủy như sau:
 1. Phía trong ngai thờ hoặc khám thờ sẽ đặt linh vị, bài vị tổ tiên. Thông thường, ngai thờ sẽ được đặt trong cùng, sát tường và đặc biệt sử dụng cho bàn thờ họ, bàn thờ thờ gia phả lâu đời.
 2. Khung ảnh thờ người đã khuất đặt tại 2 bên của ngai thờ theo nguyên tắc Nam tả Nữ hữu. Quy tắc này xét theo hướng từ phía bàn thờ nhìn ra. Nghĩa là ảnh thờ của người đàn ông đặt phía trái và người phụ nữ đặt phía phải.  
 3. Đèn thái cực đặt ở giữa bàn thờ gần phía dưới chân khám thờ.
 4. Bộ đỉnh hương (không bắt buộc) đặt ở phần chính giữa bàn thờ, trước đèn thái cực. Nó được dùng để đốt trầm hương vào các dịp lễ tết, giúp không gian tế lễ thêm trang trọng và đẹp mắt.
 5. Bình hoa được cắm bên phải, còn mâm ngũ quả sẽ đặt bên trái của bàn thờ gia tiên theo hướng người khấn nhìn vào.
 6. Bát hương đặt ở vị trí phía ngoài, được đặt ngay trước đèn Thái Cực hoặc đỉnh đồng để tiện hương khói, cúng kiếng. Số lượng bát hương sẽ được bố trí là số lẻ tùy theo nhu cầu thờ tự của gia chủ, thường là 3 bát để thờ Thổ Công, thờ Gia Tiên và thờ Bà Cô – Ông Mãnh. Thứ tự đặt bát hương sẽ được sắp xếp từ phải qua trái lần lượt là: Bát hương thờ Gia Tiên, sau đó đến bát hương thờ thần linh (chính là bát hương to nhất), tiếp đến là Bát hương thờ Bà Cô – Ông Mãnh.
 7. Đèn lưỡng nghi: Dân gian quan niệm Thái cực sinh Lưỡng Nghi, vì vậy bàn thờ nên có hai đèn hoặc nến, đặt ở hai bên góc ngoài của bàn thờ. Từ bên trong, phía bên trái tượng trưng cho mặt trời và phía bên phải tượng trưng cho mặt trăng.
 8. Ngoài ra còn có chén nước, được đặt ngoài cùng của bàn thờ, trước bát hương. Chén nước được dùng để đựng rượu hoặc nước thanh khiết trong mỗi dịp cúng kiếng, thắp hương.
Sơ đồ bố trí bàn thờ gia tiên, thờ tổ tiên
Sơ đồ bố trí bàn thờ gia tiên, thờ tổ tiên

Mua bàn thờ gia tiên tại Tâm Phát

Bàn thờ gia tiên Tâm Phát có chất lượng đứng đầu thị trường bàn thờ Việt hiện nay, dẫn đầu xu hướng bàn thờ hiện đại, sang trọng. Những vấn đề về phong thủy tâm linh hay sản phẩm dịch vụ hiện có đều được nhân viên tư vấn tận tình, chu đáo. Các chương trình khuyến mãi ưu đãi lớn khi mua hàng tại Tâm Phát được triển khai thường xuyên. Đáp ứng nhu cầu của mọi gia đình về thờ tự, các mẫu mã bàn thờ gia tiên Tâm Phát ngày càng làm hài lòng quý khách hàng trên toàn quốc.
Bàn thờ gia tiên đẹp Tâm Phát sang trọng
Bàn thờ gia tiên đẹp Tâm Phát sang trọng
Bàn thờ gia tiên đẹp thể hiện tấm lòng thành kính của gia chủ đối với ông bà, tổ tiên, những người đã khuất. Nếu gia chủ muốn tìm nơi mua bàn thờ gia tiên chất lượng, giá tốt thì hãy liên hệ với https://banthotamphat.com/ . Chúng tôi sẽ tư vấn mẫu bàn thờ đẹp, phù hợp với không gian thờ cúng của gia đình bạn.
icon khuyến mại
DMCA.com Protection Status