Hiển thị tất cả 216 kết quả

Bàn thờ đơn giản Tâm Phát – Tinh tế trên từng sản phẩm

Hãy cùng tham khảo các mẫu bàn thờ phong cách đơn giản đang được giảm giá 15 – 35% trong tháng này tại Tâm Phát:

-15%
Original price was: 26.500.000₫.Current price is: 22.500.000₫.
-17%
Original price was: 3.600.000₫.Current price is: 3.000.000₫.
-14%
Original price was: 32.000.000₫.Current price is: 27.500.000₫.
-28%
Original price was: 3.600.000₫.Current price is: 2.600.000₫.
-23%
Original price was: 11.000.000₫.Current price is: 8.500.000₫.
-23%
Original price was: 1.550.000₫.Current price is: 1.195.000₫.
-11%
Original price was: 18.500.000₫.Current price is: 16.500.000₫.
-25%
Original price was: 1.850.000₫.Current price is: 1.395.000₫.
-23%
Original price was: 12.500.000₫.Current price is: 9.600.000₫.
-19%
Original price was: 10.500.000₫.Current price is: 8.500.000₫.
-21%
Original price was: 12.000.000₫.Current price is: 9.500.000₫.
-24%
Original price was: 1.850.000₫.Current price is: 1.400.000₫.
-13%
Original price was: 2.000.000₫.Current price is: 1.750.000₫.
-27%
Original price was: 1.350.000₫.Current price is: 990.000₫.
-14%
Original price was: 25.000.000₫.Current price is: 21.500.000₫.
-18%
Original price was: 14.000.000₫.Current price is: 11.500.000₫.
-28%
Original price was: 1.950.000₫.Current price is: 1.395.000₫.
-13%
Original price was: 20.000.000₫.Current price is: 17.500.000₫.
-17%
Original price was: 11.500.000₫.Current price is: 9.600.000₫.
-13%
Original price was: 4.600.000₫.Current price is: 4.000.000₫.
-17%
Original price was: 2.100.000₫.Current price is: 1.750.000₫.
-22%
Original price was: 11.000.000₫.Current price is: 8.600.000₫.
-16%
Original price was: 2.200.000₫.Current price is: 1.850.000₫.
-17%
Original price was: 15.000.000₫.Current price is: 12.500.000₫.
-18%
Original price was: 1.900.000₫.Current price is: 1.550.000₫.
-23%
Original price was: 28.000.000₫.Current price is: 21.500.000₫.
-21%
Original price was: 14.500.000₫.Current price is: 11.500.000₫.
-20%
Original price was: 20.500.000₫.Current price is: 16.500.000₫.
-25%
Original price was: 26.000.000₫.Current price is: 19.500.000₫.
-16%
Original price was: 32.000.000₫.Current price is: 27.000.000₫.
-22%
Original price was: 5.500.000₫.Current price is: 4.300.000₫.
-19%
Original price was: 28.500.000₫.Current price is: 23.000.000₫.
-10%
Original price was: 20.000.000₫.Current price is: 18.000.000₫.
-14%
Original price was: 1.800.000₫.Current price is: 1.550.000₫.
-19%
Original price was: 15.500.000₫.Current price is: 12.500.000₫.
-16%
Original price was: 3.500.000₫.Current price is: 2.950.000₫.
-13%
Original price was: 19.000.000₫.Current price is: 16.500.000₫.
-33%
Original price was: 48.000.000₫.Current price is: 32.000.000₫.
-23%
Original price was: 35.000.000₫.Current price is: 27.000.000₫.
-22%
Original price was: 3.350.000₫.Current price is: 2.600.000₫.
-26%
Original price was: 15.500.000₫.Current price is: 11.500.000₫.
-6%
Original price was: 3.500.000₫.Current price is: 3.300.000₫.
-19%
-32%
Original price was: 10.500.000₫.Current price is: 7.100.000₫.
-23%
Original price was: 19.500.000₫.Current price is: 15.000.000₫.
-10%
Original price was: 24.000.000₫.Current price is: 21.500.000₫.
-25%
Original price was: 28.000.000₫.Current price is: 21.000.000₫.
-9%
Original price was: 1.700.000₫.Current price is: 1.550.000₫.
-19%
Original price was: 10.500.000₫.Current price is: 8.500.000₫.
-15%
Original price was: 27.000.000₫.Current price is: 23.000.000₫.
-32%
Original price was: 1.900.000₫.Current price is: 1.295.000₫.
-42%
Original price was: 9.600.000₫.Current price is: 5.600.000₫.
-28%
Original price was: 1.950.000₫.Current price is: 1.395.000₫.
-12%
Original price was: 21.000.000₫.Current price is: 18.500.000₫.
-17%
Original price was: 32.000.000₫.Current price is: 26.500.000₫.
-17%
Original price was: 2.100.000₫.Current price is: 1.750.000₫.
-19%
Original price was: 21.000.000₫.Current price is: 17.000.000₫.
-19%
Original price was: 1.850.000₫.Current price is: 1.500.000₫.
-19%
Original price was: 4.200.000₫.Current price is: 3.400.000₫.
-30%
Original price was: 14.500.000₫.Current price is: 10.200.000₫.
-10%
Original price was: 1.950.000₫.Current price is: 1.750.000₫.
-30%
Original price was: 1.850.000₫.Current price is: 1.295.000₫.
-29%
Original price was: 26.000.000₫.Current price is: 18.500.000₫.
-19%
Original price was: 18.000.000₫.Current price is: 14.500.000₫.
-10%
Original price was: 3.100.000₫.Current price is: 2.800.000₫.
-23%
Original price was: 28.000.000₫.Current price is: 21.500.000₫.
-11%
Original price was: 18.500.000₫.Current price is: 16.500.000₫.
-16%
Original price was: 1.900.000₫.Current price is: 1.600.000₫.
-8%
Original price was: 12.500.000₫.Current price is: 11.500.000₫.
-14%
Original price was: 21.000.000₫.Current price is: 18.000.000₫.
-19%
Original price was: 1.600.000₫.Current price is: 1.295.000₫.
-14%
Original price was: 25.500.000₫.Current price is: 22.000.000₫.
-19%
Original price was: 18.000.000₫.Current price is: 14.500.000₫.
-18%
Original price was: 25.000.000₫.Current price is: 20.500.000₫.
-20%
Original price was: 3.500.000₫.Current price is: 2.800.000₫.
-33%
Original price was: 2.600.000₫.Current price is: 1.750.000₫.
-14%
Original price was: 2.150.000₫.Current price is: 1.850.000₫.
-25%
Original price was: 1.850.000₫.Current price is: 1.395.000₫.
-25%
Original price was: 7.300.000₫.Current price is: 5.500.000₫.
-12%
Original price was: 26.000.000₫.Current price is: 23.000.000₫.
-24%
Original price was: 1.900.000₫.Current price is: 1.450.000₫.
-24%
Original price was: 12.500.000₫.Current price is: 9.500.000₫.
-21%
Original price was: 28.000.000₫.Current price is: 22.000.000₫.
-19%
Original price was: 35.000.000₫.Current price is: 28.500.000₫.
-16%
Original price was: 28.000.000₫.Current price is: 23.500.000₫.
-24%
Original price was: 3.800.000₫.Current price is: 2.900.000₫.
-13%
Original price was: 31.000.000₫.Current price is: 27.000.000₫.
-11%
Original price was: 2.200.000₫.Current price is: 1.950.000₫.
-23%
Original price was: 15.000.000₫.Current price is: 11.500.000₫.
-24%
Original price was: 48.000.000₫.Current price is: 36.500.000₫.
-25%
Original price was: 11.000.000₫.Current price is: 8.300.000₫.
-29%
Original price was: 25.500.000₫.Current price is: 18.000.000₫.
-13%
Original price was: 19.500.000₫.Current price is: 17.000.000₫.
-39%
Original price was: 1.550.000₫.Current price is: 950.000₫.
-21%
Original price was: 12.000.000₫.Current price is: 9.500.000₫.
-17%
Original price was: 11.500.000₫.Current price is: 9.500.000₫.
-19%
9.800.00021.500.000
-16%
Original price was: 2.200.000₫.Current price is: 1.850.000₫.
-20%
Original price was: 15.000.000₫.Current price is: 12.000.000₫.
-36%
Original price was: 2.900.000₫.Current price is: 1.850.000₫.
-18%
Original price was: 48.000.000₫.Current price is: 39.500.000₫.
-33%
Original price was: 2.600.000₫.Current price is: 1.750.000₫.
-25%
Original price was: 14.000.000₫.Current price is: 10.500.000₫.
-26%
Original price was: 21.000.000₫.Current price is: 15.500.000₫.
-13%
Original price was: 12.000.000₫.Current price is: 10.500.000₫.
-23%
Original price was: 24.000.000₫.Current price is: 18.500.000₫.
-14%
Original price was: 4.200.000₫.Current price is: 3.600.000₫.
-26%
Original price was: 11.500.000₫.Current price is: 8.500.000₫.
-24%
Original price was: 1.850.000₫.Current price is: 1.400.000₫.
-10%
Original price was: 1.950.000₫.Current price is: 1.750.000₫.
-8%
Original price was: 1.800.000₫.Current price is: 1.650.000₫.
-32%
Original price was: 12.500.000₫.Current price is: 8.500.000₫.
-28%
Original price was: 12.500.000₫.Current price is: 9.000.000₫.
-25%
Original price was: 1.850.000₫.Current price is: 1.395.000₫.
-23%
Original price was: 15.000.000₫.Current price is: 11.500.000₫.
-24%
Original price was: 12.500.000₫.Current price is: 9.500.000₫.
-20%
Original price was: 15.000.000₫.Current price is: 12.000.000₫.
-11%
Original price was: 17.500.000₫.Current price is: 15.500.000₫.
-12%
Original price was: 11.600.000₫.Current price is: 10.200.000₫.
-23%
Original price was: 15.000.000₫.Current price is: 11.500.000₫.
-20%
Original price was: 3.500.000₫.Current price is: 2.800.000₫.
-22%
Original price was: 14.000.000₫.Current price is: 10.900.000₫.
-29%
Original price was: 17.500.000₫.Current price is: 12.500.000₫.
-28%
Original price was: 1.950.000₫.Current price is: 1.395.000₫.
-50%
Original price was: 2₫.Current price is: 1₫.
-24%
Original price was: 12.500.000₫.Current price is: 9.500.000₫.
-21%
Original price was: 10.500.000₫.Current price is: 8.300.000₫.
-18%
Original price was: 28.000.000₫.Current price is: 23.000.000₫.
-26%
Original price was: 25.000.000₫.Current price is: 18.500.000₫.
-21%
Original price was: 39.000.000₫.Current price is: 31.000.000₫.
-16%
Original price was: 16.000.000₫.Current price is: 13.500.000₫.
-18%
Original price was: 2.250.000₫.Current price is: 1.850.000₫.
-11%
Original price was: 18.000.000₫.Current price is: 16.000.000₫.
-26%
Original price was: 9.200.000₫.Current price is: 6.800.000₫.
-13%
Original price was: 31.000.000₫.Current price is: 27.000.000₫.
-17%
9.800.00021.500.000
-25%
Original price was: 14.000.000₫.Current price is: 10.500.000₫.
-21%
Original price was: 14.500.000₫.Current price is: 11.500.000₫.
-21%
Original price was: 12.000.000₫.Current price is: 9.500.000₫.
-19%
Original price was: 1.850.000₫.Current price is: 1.500.000₫.
-18%
Original price was: 2.000.000₫.Current price is: 1.650.000₫.
-15%
Original price was: 45.500.000₫.Current price is: 38.800.000₫.
-19%
Original price was: 4.200.000₫.Current price is: 3.400.000₫.
-17%
Original price was: 12.000.000₫.Current price is: 10.000.000₫.
-10%
Original price was: 3.500.000₫.Current price is: 3.150.000₫.
-26%
Original price was: 25.000.000₫.Current price is: 18.500.000₫.
-20%
Original price was: 69.000.000₫.Current price is: 55.000.000₫.
-21%
Original price was: 12.000.000₫.Current price is: 9.500.000₫.
-15%
Original price was: 21.200.000₫.Current price is: 18.000.000₫.
-13%
Original price was: 19.500.000₫.Current price is: 17.000.000₫.
-11%
Original price was: 3.800.000₫.Current price is: 3.400.000₫.
-26%
Original price was: 1.750.000₫.Current price is: 1.295.000₫.
-18%
Original price was: 28.000.000₫.Current price is: 23.000.000₫.
-25%
Original price was: 38.000.000₫.Current price is: 28.500.000₫.
-31%
Original price was: 21.000.000₫.Current price is: 14.500.000₫.
-26%
Original price was: 11.500.000₫.Current price is: 8.500.000₫.
-13%
Original price was: 39.000.000₫.Current price is: 34.000.000₫.
-19%
Original price was: 2.100.000₫.Current price is: 1.700.000₫.
-22%
Original price was: 3.200.000₫.Current price is: 2.500.000₫.
-16%
Original price was: 12.500.000₫.Current price is: 10.500.000₫.
-35%
Original price was: 11.500.000₫.Current price is: 7.500.000₫.
-18%
Original price was: 3.900.000₫.Current price is: 3.200.000₫.
-24%
Original price was: 1.450.000₫.Current price is: 1.100.000₫.
-19%
Original price was: 18.000.000₫.Current price is: 14.500.000₫.
-37%
Original price was: 8.900.000₫.Current price is: 5.600.000₫.
-15%
Original price was: 1.650.000₫.Current price is: 1.400.000₫.
-27%
Original price was: 14.000.000₫.Current price is: 10.200.000₫.
-25%
Original price was: 1.600.000₫.Current price is: 1.200.000₫.
-38%
Original price was: 2.800.000₫.Current price is: 1.750.000₫.
-25%
Original price was: 14.000.000₫.Current price is: 10.500.000₫.
-29%
Original price was: 3.400.000₫.Current price is: 2.400.000₫.
-17%
Original price was: 21.000.000₫.Current price is: 17.500.000₫.
-28%
Original price was: 1.950.000₫.Current price is: 1.395.000₫.
-16%
Original price was: 2.200.000₫.Current price is: 1.850.000₫.
-16%
Original price was: 28.000.000₫.Current price is: 23.500.000₫.
-18%
Original price was: 14.000.000₫.Current price is: 11.500.000₫.
-24%
Original price was: 41.000.000₫.Current price is: 31.000.000₫.
-23%
Original price was: 15.000.000₫.Current price is: 11.500.000₫.
-25%
Original price was: 4.000.000₫.Current price is: 3.000.000₫.
-11%
Original price was: 19.000.000₫.Current price is: 17.000.000₫.
-18%
Original price was: 14.000.000₫.Current price is: 11.500.000₫.

Bàn thờ đơn giản Tâm Phát
Bàn thờ đơn giản Tâm Phát

Đặc điểm của mẫu bàn thờ thiết kế theo phong cách đơn giản

Mẫu tủ thờ đơn giản ngoài được thiết kế tinh tế thì mỗi mẫu bàn thờ hiện lên với sự hoàn hảo của các yếu tố về màu sắc, kích thước và chất liệu đạt chuẩn. Sự hài hòa không gian thờ tự đẹp còn thể hiện ở cách bài trí cân đối, thống nhất các sản phẩm thờ tự.Về chất liệu sản phẩm, mẫu bàn thờ đẹp đơn giản được làm từ chất liệu gỗ tự nhiên cao cấp được kiểm định đầu ra kỹ càng, có tuổi thọ lâu năm. Các thớ gỗ dày, mịn cùng đường vân gỗ bắt mắt tạo nên những sản phẩm bàn thờ đẹp. Hơn hết, mọi sản phẩm bàn thờ Tâm Phát không pha ghép gỗ tạp vào, đảm bảo khả năng chống mối mọt, cong vênh tốt.Bên cạnh đó, khi sản xuất những mẫu bàn thờ đơn giản thì yếu tố phong thủy được thêm vào đầy đủ. Với kích thước chuẩn lỗ ban, mang lại may mắn, sức khỏe, hạnh phúc cho chủ nhà. Có đầy đủ các kích thước bàn thờ khác nhau phù hợp với những không gian nhà cửa khác nhau.Bàn thờ đơn giản Tâm PhátYếu tố màu sắc là một trong những phần quan trọng nhất, quyết định sự sang trọng, hiện đại của cả phòng thờ. Màu sắc mẫu bàn thờ đơn giản có thể lựa chọn sơn hợp mệnh chủ nhà, hợp màu với đồ dùng nội thất gia đình, phù hợp sở thích của gia chủ.Có 2 tông màu phổ biến hiện nay, đó là tông màu trầm ấm và tông màu sáng tinh tế. Với tông màu trầm ấm thì có màu nâu óc chó, nâu gụ, màu cánh gián, … Còn với tông màu sáng thì bao gồm những màu như màu sồi tự nhiên, màu vàng mít, màu vàng hương, hoặc có nhiều gia đình chọn màu trắng tinh khôi… Mỗi màu sắc đều tô vẽ nên những mẫu bàn thờ đơn giản đẹp, không lòe loẹt, phù hợp với không gian tâm linh linh thiêng.Ngoài ra, các sản phẩm trang trí đi kèm mỗi thiết kế bàn thờ, phòng thờ cũng đều rất đơn giản. Các sản phẩm trang trí bao gồm chữ trang trí, khung viền bo, ốp hậu, vách ngăn đơn giản. Sự kết hợp này tạo nên những cái nhìn thẩm mỹ hơn cho gia đình.Bàn thờ đơn giản Tâm Phát

Mua bàn thờ đơn giản tại Tâm Phát

Bàn thờ Tâm Phát là một trong những địa chỉ uy tín về sản phẩm bàn thờ chất lượng cao. Với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực bàn thờ, hiện nay Tâm Phát là công ty có chi nhánh trải đều khắp cả nước, tập trung tại các TP lớn như Hà Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh.Tất cả quý khách hàng mua mẫu tủ thờ đơn giản hàng tại Tâm Phát đều được trải nghiệm tốt về chất lượng lẫn dịch vụ. Với mục tiêu đặt khách hàng làm trọng tâm để phát triển, đem lại sự hài lòng cho quý khách hàng trên toàn quốc.
 • Những mẫu bàn thờ đơn giản Tâm Phát luôn bắt kịp xu hướng bàn thờ Việt
 • Có chế độ bảo hành hư hỏng lâu năm
 • Được bán với giá xuất xưởng
 • Đầy đủ các kích thước màu sắc, đa dạng mẫu mã, phù hợp với tất cả mọi gia đình.
mẫu tủ thờ đơn giảnHàng ngàn gia đình đã lựa chọn cửa hàng Bàn thờ Tâm Phát là địa chỉ uy tín để mua hàng, còn gia đình bạn thì sao, liên hệ chúng tôi ngay để sở hữu những bàn thờ, phòng thờ hiện đại, sang trọng nhất nhé.Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:
 • Website: banthotamphat.com
 • Facebook: Bàn Thờ Đẹp Tâm Phát
 • Showroom 1: 33 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, TP. Hà Nội
 • Showroom 2: 5 Hồ Tùng Mậu, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
 • Showroom 3: 204 Bạch Đằng, phường 24, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
 • Showroom 4: 447 Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú A, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
 • Showroom 5: 655 Trương Công Định, phường 8, Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Hotline: 0973.303.989 - 0903.290.902 - 0976.601.601
icon khuyến mại
DMCA.com Protection Status

Tưng bừng chương trình khuyến mãi chào Hè 2024 tại Tâm Phát >>> Xem Ngay!!!